Vervolgcursus Institutioneel Vermogensbeheer
Willis Towers Watson Academy

De Vervolgcursus Institutioneel Vermogensbeheer is een voortzetting op de driedaagse cursus Institutioneel Vermogensbeheer.

De vervolgcursus is ontwikkeld vanuit vraagstukken die bij onze klanten in Caribisch Nederland veelvuldig terugkeren – specifiek voor de lokale situatie – en met het uitgangspunt dat de deelnemers tijdens de cursus kennis vergaren die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Wij bieden vanuit deze optiek een programma waarin de theorie wordt aangeboden in combinatie met praktijkcases, waarbij de deelnemers zelf aan het werk gaan. Het programma wordt begeleid door docenten met specialistische kennis van de behandelde onderwerpen en docenten werkzaam vanuit de lokale markt.

De cursus wordt aangeboden als een open inschrijving. Minimaal aantal deelnemers is 12.

DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor pensioenfondsbestuurders en andere betrokkenen vanuit het pensioenfonds, die al hebben deelgenomen aan het eerste deel (driedaagse cursus Institutioneel Vermogensbeheer).

PROGRAMMA

Dag 1 (08.00 - 16.00 uur, inclusief lunch)

  • Welkom
  • Buitenlandse beleggingen: Vermogensbeheerstructuur en portefeuilleconstructie (theorie en cases)
  • Lokale beleggingen: Analyse van lokale bedrijven op basis van financiële ratio's (case)

Dag 2 (08.00 - 13.00 uur, inclusief lunch)

  • Buitenlandse beleggingen: Manager selectie en monitoring (evaluatie, analyse en bijsturing) (theorie en cases)
  • Wrap-up: terugblik op de stappen binnen de beleggingscyclus

DOEL VAN DE CURSUS

Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers een brede, praktisch toepasbare, kennis opgedaan van onder andere:

  • De stappen binnen de beleggingscyclus
  • Vermogensbeheerstructuur: type vermogensbeheerders, actief of passief beheer en gespecialiseerd/balanced/fiduciair management
  • Managerselectie: beoordeling, manager research en de opzet en uitvoering van managerselectie
  • Analyse van lokale bedrijven op basis van financiële ratio's als onderdeel van het opstellen van een credit score voor bedrijven
  • Monitoring (evaluatie, analyse en bijsturing)

DOCENTEN

De docenten zijn specialisten en hebben veel ervaring op dit vakgebied. Bij elk onderwerp wordt niet alleen aandacht geschonken aan de algemene theorie, maar er is tevens ruimte voor vragen en discussie over de situatie binnen uw eigen organisatie.