Driedaagse cursus Institutioneel Vermogensbeheer
Willis Towers Watson Academy

De driedaagse cursus Institutioneel Vermogensbeheer is ontwikkeld vanuit vraagstukken die bij onze klanten in Caribisch Nederland veelvuldig terugkeren – specifiek voor de lokale situatie – en met het uitgangspunt dat de deelnemers tijdens de cursus kennis vergaren die direct toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. Wij bieden vanuit deze optiek een programma waarin de deelnemers theorie wordt aangeboden in combinatie met praktijkcases, waarbij de deelnemers zelf aan het werk gaan. Hierin worden de deelnemers zowel begeleid door docenten met specialistische kennis van de behandelde onderwerpen als docenten werkzaam vanuit de lokale markt.

De cursus wordt aangeboden als een open inschrijving. Minimaal aantal deelnemers is 16.

DOELGROEP

De cursus is bedoeld voor pensioenfondsbestuurders en andere betrokkenen vanuit het pensioenfonds, met bescheiden basiskennis van institutioneel vermogensbeheer. De cursus biedt u als deelnemer een goed en duidelijk beeld van het begrip ‘Vermogensbeheer’ voor institutionele beleggers in Caribisch Nederland en helpt u in de dagelijkse praktijk de juiste beleidsbeslissingen te nemen.

PROGRAMMA

Dag 1 (08.00 - 16.00 uur - inclusief lunch)

 • Binnenlandse portefeuille

 • Casus onroerend goed: toepassen risico analyse

Dag 2 (08.00 - 13.00 uur - inclusief lunch)

 • Binnenlandse portefeuille

 • Casus onroerend goed: besluitvorming en implementatie

Dag 3 (08.00 - 13.00 uur - inclusief lunch)

 • Buitenlandse portefeuille

 • Casus: beleggingscategorieën

 • Kosten vermogensbeheer

 • Conclusie en afsluiting

DOEL VAN DE CURSUS

Na het volgen van deze cursus hebben de deelnemers een brede, praktisch toepasbare kennis opgedaan, van onder andere:

 • Balansmanagement: doelstellingen, middelen en beleidsinstrumenten
 • De belangrijkste basisbegrippen met betrekking tot (pensioen)verplichtingen en portefeuilleconstructie
 • Relevante risicomaatstaven voor beleggers
 • Risicoanalyse en besluitvormingsproces voor binnenlandse investeringen
 • De meest gangbare beleggingscategorieën voor instituten in het Caribisch gebied en de verschillen (waaronder ook rendement en risico)
 • Portefeuilleconstructie en aandachtspunten voor het opbouwen van een buitenlandse beleggingsportefeuille

DOCENTEN

De docenten zijn specialisten en hebben veel ervaring op dit vakgebied. Bij elk onderwerp wordt niet alleen aandacht geschonken aan de algemene theorie, maar er is tevens ruimte voor vragen en discussie over de situatie binnen uw eigen organisatie.